O ZVUKODÍLNĚ

Naše filosofie

Tvoříme pro Vás ze srdce jednoduché hudební nástroje, na které umí hrát každý.

Milujeme přírodu a tvoříme harmonické hudební nástroje s úctou a láskou k Matce Zemi.

Kalimby, zvonkohry, bubny i kantely jsou hudební nástroje, které komunikují s Tvým srdcem a Ty skrze zvuk můžeš komunikovat a hlouběji se propojit s přírodou.

Svým harmonickým zvukem Ti pomáhají otevřít se napojení a poznat krásy sebe sama i krásy kolem nás.

Můžeš se i inspirovat. Rádi rozezníme naše nástroje při procházce přírodou, na silových místech krajiny, kdekoliv se zastavíš a vnímáš vděčnost za krásu kolem sebe, zahraj zářivému slunci, zpívajícím ptáčkům v korunách stromů, rozkvetlé voňavé louce plné bylin, zářící Luně a hvězdám, bublajícímu potůčku, v kterém se odráží paprsky slunce, u mohutných staletých stromů, z kterých vyzařuje klid a hluboká moudrost. Kdekoliv se zastavíš a ze srdce cítíš vděčnost a lásku, můžeš zahrát i zazpívat melodie a tóny, které Ti budou přicházet ze srdce v přítomném okamžiku. Tyto nástroje stačí intuitivně rozeznít a nechat letět harmonii srdce ať se propojí s harmonií krajiny. Je to veliká krása, lehkost a radost, kterou pocítíš v srdci. I takový zážitek Ti pomohou zažít harmonické hudební nástroje ze ZVUKODÍLNY tvořené srdcem.

Všechny tyto nástroje nás ladí na Harmonii Bytí.

Dávají nám vnitřní sílu, odvahu a svobodu intuitivně tvořit melodie s radostí a radovat se z krásy života. Hudební nástroje tvoříme pro Vás s úctou a láskou ke všem bytostem a k Matce Zemi.

Honza a Lucie Tomkovi

Příběh Zvukodílny

Ještě než vznikla ZVUKODÍLNA, byl již Honza tvůrcem kalimb, společně jsme tvořili šamanské bubny, a před dalším pobytem pro rodiny na Antariku 2021 stvořil první zvonkohry – zvukové vlny, které jsme tam s lidmi vyráběli.

Kalimby, šamanské bubny a zvonkohry již dělaly radost mnoha lidem i dětem ve školách a školkách.

Honza se zamiloval do dřevěného jazýčkového bubnu a rozhodl se, že si ho vyrobí pro radost. Buben se povedl. Jeho zvuk rozezněl Honzovo srdce radostí, city a mysl se propojila a Honza se zasnil: „Tak teď bych si dovedl představit, že tato činnost by naplňovala mé srdce jako hlavní směr práce v mém životě – mé povolání – mé poslání.“

Honzovy city a myšlenky spojené se srdcem byly tak silné, že do týdne přišla odpověď.

V důsledku složité situace v automobilovém průmyslu v období 2020-2021, dostal Honza po 17 letech od svého zaměstnavatele výpověď. A tak v okamžiku vyslané radosti z tvorby hudebních nástrojů, už začala vznikat ZVUKODÍLNA, aniž by to Honza tušil.

ZVUKODÍLNA jako tvůrčí dílna workshopů, kde si můžete svůj hudební nástroj vyrobit s naší pomocí i vedením a Honzova dílna, kde pro Vás s láskou vznikají jedinečné originální hudební nástroje v muzikoterapeutické kvalitě tvoření srdcem a pečlivostí Honzy Tomka.

Další volání srdce Honzu nasměrovalo na setkání s výrobou kantel. Osudové setkání s Petrem Bronišem, který Honzovi předal umění výroby dlabaných kantel a nabídl spolupráci i podporu při tvoření workshopů s výrobou tohoto jedinečného strunného nástroje. A cesta tvoření pokračuje. Honzovo srdce je otevřené novému poznání na cestě k harmonickým hudebním nástrojům, na které může hrát každý. ZVUKODÍLNA přináší skrze léčivý zvuk i vibrace do lidských srdcí harmonii a poznání krásy sebe sama i krásy kolem nás, stačí se „dívat srdcem“

S láskou Lucie a Honza Tomkovi