PROPOJENÍ

Zde píši Poselství - slova, která mi přicházejí na silných vibračních místech v propojení s přítomným okamžikem Bytí

 

Koncem roku 2015 jsem navštívila jedno krásné místo na Vysočině, místo, kam jezdím 10 let na semináře osobnostního rozvoje. Jsou to 3 místa - sochy zasazené do přírody, místa s vysokými vibracemi a posvátnou energií.

V noci za svitu hvězd jsem se s úctou a láskou  ponořila do velmi silných a krásných energií těchto míst– vynořila se tato poselství – slova, která mi přišla, abych je s vámi sdílela.

 

Poselství od oltáře Matky Země (na kraji lesa):

Každý člověk dostal jediné místo – prostor na Matce Zemi. Jediným svobodným prostorem je naše tělo – naše bytost. Člověk nemá ani vlastnit, ani hromadit.     Celá Matka Země je naprosto svobodný prostor pro všechny bytosti. Starejme se, pečujme a zvelebujme náš posvátný prostor – celou naši bytost – naše tělo naplňme štěstím, láskou a radostí – a budeme vždy zdraví a šťastní na svobodné Matce Zemi. (naše tělo a Matka Země jsme Jedno – jsme svým tělem propojeni...)

 

Poselství z louky, kde u říčky sedí socha mladého Budhy:

Když rozsvítíš v sobě svou jiskru bohyně, skrze své zářící světlo budeš schopna uvidět a rozpoznat zářící světlo – jiskru boha v muži. Až teprve jako Žena - bohyně uvidíš v muži to božské – uvidíš Muže – boha. Svým světlem  pomůžeš muži otevřít jeho vnitřní zrak, aby i on spatřil to, co je v něm božské. Probudíš v něm Muže boha, který uvidí Ženu bohyni v tobě. A pak budete láskyplně sdílet své Světlo, které se spojí s nekonečnou září Vesmírné Lásky – ukotvené v Lásce Matky Země.

 

Poselství Madony – Velké Matky, jejíž socha stojí pod prastarými mohutnými buky:

Buď svobodná svojí duší – pečuj o svou duši – poznávej ji a porozuměj své duši. Najdi odpověď – čím naplníš svou duši, aby byla šťastná. Poznej svou duši, komunikuj s ní – ona zná tvé poslání na Matce Zemi, proč se zde zrodila. Tvým úkolem je naplnit ji radostí, štěstím a láskou – to je to , proč jsi dostala tělo – je chrámem pro tvou duši a jen ona zůstává, vše ostatní se rozplyne. Duše přišla proto, aby se naplnila prožitky láskyplnými, radostnými a štěstím bytí na Matce Zemi – v harmonii s ostatními bytostmi a v souladu s Vesmírným řádem.