... jsem Lucie, žena propojená s přírodou, v přírodě zpívám, tančím a naslouchám její moudrosti ...

 
 
 

Celý život mne provází výtvarná tvorba, tanec a intuitivní hudba. A souznění s přírodními národy, které žijí v souladu s Matkou Zemí.

Od dětství mne vede a inspiruje příroda, původní kultury přírodních národů, zpočátku severoameričtí indiáni plání - jejich život a rituály propojené s přírodou, Matkou Zemí  a vším, co nás přesahuje. Skrze tuto krásnou kulturu a jejich úctu k Matce Zemi jsem si postupně uvědomovala původní kultury na všech kontinentech, které žily a dodnes žijí v synchronicitě - v souladu po mnoho tisíc let.

I u nás doma v naší zemi známe oblasti, kde po tisíciletí žili naši dávní předkové, zanechali nám místa, kde dodnes stojí vysoké menhiry a další stavby - svědectví jejich existence. Skrze tato místa a hlavně skrze přírodu se můžeme propojit s pradávnou moudrostí i s tím, co je naší součástí, součástí všeho kolem nás, celé Jednoty.

 

Vyrůstala jsem v náruči krkonošských hor a od mala jsem se propojovala s přírodou.

Cesta dospívání mne zavedla mezi přátelé, kteří se inspirují životem severoamerických indiánů plání. Tato část mého života mne propojila s Matkou Zemí, vnímáním a nasloucháním rytmů přírody, porozumění komunikaci se stromy a rostlinami, s tím co nás obklopuje i přesahuje.

 

 

 

... na mé cestě poznání a objevování tajemství Života mne provází Dary, které mne naplňují radostí i vděčností. Byla jsem nasměrována vzácnými lidmi, abych tyto své dary rozvíjela.

 

 Dar malovat a tvořit

Zpočátku jsem studovala výtvarné umění, jako malá jsem chodila s dědečkem malířem a grafikem Janem Splídkem malovat krkonošské údolí, poezii světla a stínu alejí stromů a rozkvetlých luk. Na studiu propagačního výtvarnictví mne nejcíce ovlivnila prof. Zdena Polenská, která mne předala umění tapiserií, jezdila se mnou do Brna do atelieru, kde mne zasvěcovala do tajů tvorby a později od ní dostala tu vzácnou možnost, mít společné výstavy. Je to pro mne velmi vzácná Duše, která mne učila nejen výtvarnému umění.

Další vzácnou bytostí, která ovlivnila můj život je paní prof. Nina Roháčová, která mne nasměrovala na cestu poznání.

Moje obrazy a tapiserie jsou inspirovány vnímáním celistvosti bytí, harmonií vesmíru, a velkou roli v nich hraje světlo. Začala jsem tvořit hlavně s příchodem na svět mé dcery Terezky před 20 lety, která mne v těhotenství vzala na výlety mimo tento čas a prostor. Hledala jsem odpovědi na otázky, které nelze racionálně vysvětlit. Odpovědi jsem dostala v moudrých knihách od Paula Bruntona, Vladimíra Megreho a dalších autorů. Prožitky a odpovědi mne inspirovali k tapiseriím Vesmírná harmonie, Tajemství pyramid, Hlubinná záře, Probouzení jara...

 

                     

... při narození mých dětí, Terezky a Ondry, jsem poznala posvátnost, nekonečnou moudrost a vnitřní sílu ženského těla i duše...

 

Začala jsem tvořit první ženské kruhy, učit ženy úctě a vztahu ke svému tělu, své vnitřní síle a moudrosti, vnímat v úctě spojení muže a ženy v posvátné sexualitě naplněné nejhlubším zdrojem lásky.

Propojení s Matkou Zemí a vnímání rytmů přírody naší krajiny mne nasměrovalo na původní kořeny a kulturu našich dávných předků. Společně slavíme a vnímáme rytmy svého těla, které se shodují s rytmy přírody v naší krajině, s rytmy měsíce i slunce v Jednotě Bytí.

Za 20 let mé cesty Poznání a objevování tajemství, pokladů a darů Být Ženou, jsem prošla  nádhernými a hlubokými prožitky. Provázely mne ženy, které jsou mému srdci blízké, Tamara Melissa, Jana Hašplová, Lucie Chaya a další ženy na jejichž semináře a výcviky vzpomínám s láskou a vděčností.

 

 

.... mám radost, když sdílím s lidmi Dar komunikace a propojení s přírodou - Letní zážitkové pobyty pro rodiny s dětmi i jednotlivce:

Od r. 2006 organizuji a tvořím program na letních pobytech společně s přáteli a později s mým mužem Honzou Tomkem, který na pobytech provází workshopy výroby hudebních nástrojů a je spolutvůrcem obřadů v potní chýši pro dospělé a pro děti.

Součástí POBYTU a programu pro dospělé i pro děti jsou hlavně aktivity rozvíjející komunikaci s přírodou a navázání nejhlubšího vztahu a prožitku s krajinou. Provází nás zážitkové hry a indiánské dovednosti, výroba mokasín a ozdob z přírodních materiálů, prožitkový tanec i pod hvězdami, léčivá síla hudby a rituály v přírodě.

 

... Dar zpěvu a hudebního tvoření...

V roce 2009 jsem se seznámila s celostní muzikoterapií a později vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci Celostní muzikoterapii PaeDr. Lubomíra Holzera.

Poté absolvovala mnoho seminářů a týdenních výcviků u předních českých muzikoterapeutů, Zdeňka Vilímka, Lubomíra Holzera, Matěje Lipského,  a dalších.

V roce 2013 jsem byla vybrána do Projektu Muzikoterapie v kojeneckém ústavu v Olomouci (Dětské Centrum Ostrůvek). Tento projekt vytvořil Zdeněk Vilímek, muzikoterapeut, kterého si velmi vážím pro jeho odborné i lidské kvality. Projekt byl obohacen o supervizní podporu Kataríny Grochalové a intervizní podporu Zuzky Ouředníčkové. Všem těmto vzácným lidem děkuji za podporu, zkušenosti a inspirace.

V dětském Centru Ostrůvek stále tvořím pravidelné individuální i skupinové muzikoterapie s dětmi od 1 roku.

 

V oblasti posvátného zvuku jsem byla velmi obohacena dvouletým studiem Školy MUZIKOTERAPIE s Hanou Sar Blochovou, krerá vychází z mnohaletých studií, vlastních zkušenností a objevech zvuku a hudby sfér, která mne obohatila v mnoha oblastech vycházejících i z egyptského hermetismu.

 

Dnes už vím, že mým posláním na Matce Zemi je intuitivní zpěv a hudba, kdy v propojení přináším lidem v přítomném okamžiku léčivé vibrace hlasu a zvuku, kdy lidé procházejí hlubokými krásnými prožitky i léčením těla, vnímáním se ve své celistvosti, úctě a moudrosti bytosti člověka.

Tvořím muzikoterapie a hudební programy pro miminka v kojeneckém ústavu, děti v mateřských i základních školách, speciálních školách s dětmi se speciálními potřebami.

Přináším hluboké prožitky i léčení vibracemi hlasu a zvuku pro lidi v Relaxačních zvukových koupelích.

Tvořím semináře, kde se společně propojíme ve spontánním tvoření hudby a tance nejen s bubny, ale i v souznění s tibetskými mísami a v dalším hudební tvoření v nádherné energii harmonie zvuku a souladu.

Miluji spontánní tvoření hudby s přírodními hudebními nástroji původních národů a kultur, takové hudební nástroje, které ještě nemají temperované ladění. Naši dávní předkové, přírodní národy, právě takovými nástroji,  hudbou a svým zpěvem - vibracemi harmonického zvuku vylaďovali prostor, sami sebe vylaďovali na harmonické frekvence zdraví, vnitřního souladu s krásou vesmírné harmonie, i s tepem srdce Matky Země.

Děkuji svým nejbližším, i všem vzácným lidem, s kterými se setkávám a vzájemně se inspirujeme na Cestě Života. Děkuji Vám za světlo a lásku vašich srdcí, kterou mi svítíte na Cestu.

S láskou a úctou Lucie