Propojení zvukem a hlasem

08.11.2013 23:00

 

 

LÉČIVÁ SÍLA ZVUKU A HLASU


 


Hudba a tanec jsou 2 propojené nádoby.

Jasná, zářivá, čistá a hluboká přirozená hudba tvořená se záměrem Lásky a Radosti se pomalu rozprostírá našim srdcem.

S přirozenou hudbou, krásou a vnitřní silou svého hlasu může pracovat a propojovat se každý. Stačí si najít klidné místo, kde budu sama se sebou. 

Nejjednodušší je to v přírodě, najít si klidné, tiché místo v lese, na louce, či u vody, u potůčku, u studánky. Stišit se a vnímat krásu místa svým srdcem. Najednou ucítíme nádherné zvuky a rytmy přírody společně s vůní, která nás obklopuje. Ponoříme se do hlouby krásy přírody, do ticha kolem nás. V tom hlubokém sklidnění a ponoření uslyšíme svoji píseň, píseň svého srdce, kde svítí plamínek radosti, světla a krásy.

Nasloucháme své vnitřní písni, nasloucháme svému srdci. Cítíme a vidíme vnitřním zrakem jak každým tónem vyvěrá a prýští světlo a teplo z našeho středu do celého těla. Už nemůžeme déle v klidu sedět a naslouchat, přívat tepla, lásky a radosti nás nenechá. Chceme vyskočit, tančit, zpívat, hrát a propojit se svým hlasem, svým tepem, rytmem s krásou, která nás obklopuje. Vždyť pulzace celého Vesmíru vše vnímá a je propojená s našim rytmem, volá na nás, zpívej, vyzpívej píseň své duše! My bereme do rukou třeba tibetskou mísu a rozezpíváme ji společně s písní našeho srdce. Rozezníme vibrace našeho hlasu pro sebe, pro všechnu krásu kolem nás. Láska a radost, která z nás proudí skrze hlas a hudbu, proudí do prostoru, do vesmíru a brzy přichází odpověď. Naše radost a vibrace se propojí s vibracemi přírody kolem nás. Naše vibrace se obrazí od krásy, která nás obklopuje a vrátí se k nám nádherný pocit radosti a blaženosti. Můžeme tančet, zpívat, hrát a vnímat nádherné propojení v Jednotě s energií a pulzací celého Vesmíru.

Jsme Jedním, jsme v souznění, jsme v harmonii.

Takový zážitek je navždy v nás, připomene nám krásu vnímání propojení v harmonii. Pomůže nám zvládnout a vyladit všechny nesnadné situace každodeního života. Pocit harmonie a propojení máme navždy hluboko ve svém srdci, je součástí vědění naší bytosti.